www.dapim.co.il

פתרון נגישות מושלם לדרישות החוק ברמת AA
 
מחיר תחרותי התקנה קלה מהירה ובטוחה


פתרון  להנגשת אתר אינטרנט במחיר תחרותי

באתר דפים תוכלו לקבל פתרון המנגיש את האתר..

התקנת הפתרון מהירה, ובמחיר זול ותחרותי במיוחד.  שורת קוד אחת זה כל השינוי הנדרש באתר המבקש להיות מונגש. שורת הקוד קוראת לרכיב ההנגשה של גלסופט ללא כל צורך בפעולה נוספת  של הלקוח.

 

הפתרון המוצע, מאפשר התאמה מירבית של פתרון הנגישות לאתר הלקוח. 

 

אתר הלקוח נשמר בכל עת מונגש. הטכנולוגיה המוצעת מתקנת כל דף המתווסף או משתנה באתר הלקוח בצורה אוטומטית ומיידית ללא כל התעסקות ועלות נוספת בעלי ומפעילי האתר וכל זאת במחיר משתלם.

הפתרון מתאים לכל אתר בכל גודל.

התוסף עונה עלחלק מדרישות הנגישות ולא על כולן.


לרכישה


Youtube Video


הנגשה בקלות. אתר מונגש בשורת קוד אחת בלבד

  התקנה מהירה וקלה

התקנת הפתרון דורשת הכנסת שורת קוד שתקבלו עם רכישת הפתרון כאן באתר דפים לקוד של האתר שמבקשים להנגיש. הנחיות
טכניות מצורפות עם הפתרון. לקוח המבקש את התקנת הפתרון על ידי אתר דפים (גלסופט) יכול לקבל את ההתקנה ללא תשלום
  נוסף, יש להמציא לצורך ההתקנה את פרטי הגישה לאתר וההתקנה תבוצע בקלות ובמהירות.


לרכישה


Youtube Video


 הנגשה במחיר משתלם ותחרותי לכל אתר בכל גודל

 הנגשה לדרישות החוק במחיר תחרותי לרבות כל שינוי באתר המונגש

 פתרון הנגישות המוצע על ידי גלסופט מוצע במחיר תחרותי מאוד ומתאים לכל אתר בכל סדר גודל. הפתרון אף ינגיש כל
שינוי עתידי באתר, בצורה אוטומטית וללא כל מאמץ או טרחה של מפעילי האתר. הזמנת הפרתרון קלה, הרשמה כאן באתר
 דפים, תשלום, וקבלת הפתרון להתקנה. ההתקנה פשוטה ואולם בעלי אתר שאין להם בעל מקצוע המטפל באתר יכולים לבקש את
 התקנת הרכיב, ללא תשלום נוסף, יש למסור את פרטי הגישה על מנת שניתן יהיה לבצע את ההתקנה.
    


לרכישה


Youtube Video