www.dapim.co.il

פתרון נגישות מושלם לדרישות החוק ברמת AA
 
מחיר תחרותי התקנה קלה מהירה ובטוחה


פתרון מושלם להנגשת אתרי אינטנרט בקלות
בשורת קוד אחת האתר שלך מונגש לדרישות החוק
חוק הנגישות מטיל עול לא פשוט על בעלי אתרי אינטרנט בישראל. החוק חוקק בצורה ובנוסח רחבים, כך שעל פניו אתרים רבים נופלים בגדר החובות אותן מטיל החוק.
בסעיף העונשים והאמצעים כנגד בעלי האתרים, שם בחוקק בחר להיות ברור לחלוטין, והטיל עומס כספי לא פשוט על בעלי אתרים שלא ינגישו את האתר כחוק.
די לראות את האפשרות שניתנה בחוק לכל גולש להגיש תביעה ולדרוש 50,000 ש"ח וזאת, מבלי שיצטרך כלל להוכיח שנגרם לו נזק כלשהו.
כר פורה ולא אכזב הקורא לתביעות רבות בקלות וללא מאמץ, תוך הסרה של המכשול הגדול ביותר שעומד בפני תובעים רגילים, ההוכחה שאכן נגרם לתובע נזק כלשהו.
תיקון אתרי האינטרנט, דף אחד דף, הנה משימה יקרה מורכבת ובעיקר בלתי נחוצה. בשורת קוד אחת, ניתן להגיש את אתר האינטרנט לדרישות החוק הישראלי לתקן AA במחיר זול וותחרותי מאוד.
שורת הקוד קוראת לרכיב תוכנה שינגיש את האתר לו נדרשת הנגשה, ללא מאמץ כלל וללא הקדשת משאבים כספיים ותכנותיים רבים.

לרכישה


Youtube Video


הנגשה בקלות. אתר מונגש בשורת קוד אחת בלבד
התקנה מהירה וקלה
התקנת הפתרון דורשת הכנסת שורת קוד שתקבלו עם רכישת הפתרון כאן באתר דפים לקוד של האתר שמבקשים להנגיש. הנחיות טכניות מצורפות עם הפתרון. לקוח המבקש את התקנת הפתרון על ידי אתר דפים (גלסופט) יכול לקבל את ההתקנה ללא תשלום נוסף, יש להמציא לצורך ההתקנה את פרטי הגישה לאתר וההתקנה תבוצע בקלות ובמהירות.

לרכישה


Youtube Video


הנגשה במחיר משתלם ותחרותי לכל אתר בכל גודל
הנגשה לדרישות החוק במחיר תחרותי לרבות כל שינוי באתר המונגש
פתרון הנגישות המוצע על ידי גלסופט מוצע במחיר תחרותי מאוד ומתאים לכל אתר בכל סדר גודל. הפתרון אף ינגיש כל שינוי עתידי באתר, בצורה אוטומטית וללא כל מאמץ או טרחה של מפעילי האתר. הזמנת הפרתרון קלה, הרשמה כאן באתר דפים, תשלום, וקבלת הפתרון להתקנה. ההתקנה פשוטה ואולם בעלי אתר שאין להם בעל מקצוע המטפל באתר יכולים לבקש את התקנת הרכיב, ללא תשלום נוסף, יש למסור את פרטי הגישה על מנת שניתן יהיה לבצע את ההתקנה.

לרכישה


Youtube Video