www.dapim.co.il

פתרון נגישות מושלם לדרישות החוק ברמת AA
 
מחיר תחרותי התקנה קלה מהירה ובטוחה


 הנגשה במחיר משתלם ותחרותי לכל אתר בכל גודל

 הנגשה לדרישות החוק במחיר תחרותי לרבות כל שינוי באתר המונגש

 פתרון הנגישות המוצע על ידי גלסופט מוצע במחיר תחרותי מאוד ומתאים לכל אתר בכל סדר גודל. הפתרון אף ינגיש כל
שינוי עתידי באתר, בצורה אוטומטית וללא כל מאמץ או טרחה של מפעילי האתר. הזמנת הפרתרון קלה, הרשמה כאן באתר
 דפים, תשלום, וקבלת הפתרון להתקנה. ההתקנה פשוטה ואולם בעלי אתר שאין להם בעל מקצוע המטפל באתר יכולים לבקש את
 התקנת הרכיב, ללא תשלום נוסף, יש למסור את פרטי הגישה על מנת שניתן יהיה לבצע את ההתקנה.
    


לרכישה