www.dapim.co.il

פתרון נגישות מושלם לדרישות החוק ברמת AA
 
מחיר תחרותי התקנה קלה מהירה ובטוחה


הנגשה בקלות. אתר מונגש בשורת קוד אחת בלבד

  התקנה מהירה וקלה

התקנת הפתרון דורשת הכנסת שורת קוד שתקבלו עם רכישת הפתרון כאן באתר דפים לקוד של האתר שמבקשים להנגיש. הנחיות
טכניות מצורפות עם הפתרון. לקוח המבקש את התקנת הפתרון על ידי אתר דפים (גלסופט) יכול לקבל את ההתקנה ללא תשלום
  נוסף, יש להמציא לצורך ההתקנה את פרטי הגישה לאתר וההתקנה תבוצע בקלות ובמהירות.


לרכישה