www.dapim.co.il

פתרון נגישות מושלם לדרישות החוק ברמת AA
 
מחיר תחרותי התקנה קלה מהירה ובטוחה


פתרון מושלם להנגשת אתרי אינטנרט בקלות
בשורת קוד אחת האתר שלך מונגש לדרישות החוק
חוק הנגישות מטיל עול לא פשוט על בעלי אתרי אינטרנט בישראל. החוק חוקק בצורה ובנוסח רחבים, כך שעל פניו אתרים רבים נופלים בגדר החובות אותן מטיל החוק.
בסעיף העונשים והאמצעים כנגד בעלי האתרים, שם בחוקק בחר להיות ברור לחלוטין, והטיל עומס כספי לא פשוט על בעלי אתרים שלא ינגישו את האתר כחוק.
די לראות את האפשרות שניתנה בחוק לכל גולש להגיש תביעה ולדרוש 50,000 ש"ח וזאת, מבלי שיצטרך כלל להוכיח שנגרם לו נזק כלשהו.
כר פורה ולא אכזב הקורא לתביעות רבות בקלות וללא מאמץ, תוך הסרה של המכשול הגדול ביותר שעומד בפני תובעים רגילים, ההוכחה שאכן נגרם לתובע נזק כלשהו.
תיקון אתרי האינטרנט, דף אחד דף, הנה משימה יקרה מורכבת ובעיקר בלתי נחוצה. בשורת קוד אחת, ניתן להגיש את אתר האינטרנט לדרישות החוק הישראלי לתקן AA במחיר זול וותחרותי מאוד.
שורת הקוד קוראת לרכיב תוכנה שינגיש את האתר לו נדרשת הנגשה, ללא מאמץ כלל וללא הקדשת משאבים כספיים ותכנותיים רבים.

לרכישה